Pensioengeld wordt in illegale nederzettingen gestoken

Israëlische banken dragen bij aan apartheid door middel van het financieren van de kolonisatie van Palestina. De banken bieden financiële diensten aan waaronder hypotheken voor mensen die een huis in een kolonie willen kopen. Ze geven ook leningen aan bedrijven die deze huizen en de bijbehorende infrastructuur bouwen of aan bedrijven die natuurlijke hulpbronnen van Palestina exploiteren.

VP-Banks financing Israeli Settlements-Web-20200225

Hierdoor wordt de Israëlische kolonisatie van Palestina mogelijk gemaakt. Het Nederlandse pensioenfonds ABP draagt hieraan bij door investeringen in de Israëlische banken.

VN-lijst van bedrijven die bijdragen aan de nederzettingen

Op 12 februari 2020 publiceerde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een rapport met 112 internationale bedrijven die bijdragen aan de Israëlische illegale nederzettingen. In dit rapport erkenden de VN de rol van de Israëlische banken.

“Hoewel de release van de database op zichzelf geen einde zal maken aan de illegale nederzettingen en hun ernstige gevolgen voor de mensenrechten, geeft het wel aan dat langdurige verzet door een bezettende macht niet onbeantwoord zal blijven”, zei speciaal rapporteur Michael Lynk.

Rol voor overheden: creëer wetgeving die invoer uit de nederzettingen verbiedt

De rapporteur drong er bij de VN-lidstaten op aan om wetten te implementeren die de import verbieden van goederen die zijn geproduceerd in illegale nederzettingen in bezet gebied. De rapporteur voegt er aan toe: “… door handel en commercie met de nederzettingen aan te gaan, houdt de internationale gemeenschap hun levensvatbaarheid in stand en ondermijnt ze haar eigen uitspraken”.

De VN-lijst noemt de grote Israëlische banken, het nationale waterbedrijf Mekorot dat Palestijns water plundert, Tripadvisor, Airbnb en Bookingcom en ook de Israëlische supermarktketen Shufersal die winkels in de illegale nederzettingen beheert.

Bespaar de ellende

In 2014 besloot het Nederlandse pensioenfonds PGGM zijn investeringen uit vijf Israëlische banken in te trekken. Andere fondsen volgden dit voorbeeld. Helaas heeft het Nederlandse staatspensioenfonds ABP zijn bijdrage voortgezet, ondanks verschillende klachten en waarschuwingen dat dit de bezetting van Palestina ondersteunt.

Hopelijk zal het VN rapport A/HRC/43/71, waarin de rol van de Israëlische banken opnieuw duidelijk wordt uitgelegd, ABP en andere investeerders helpen om de juiste beslissing te nemen.