G4S is een Brits-Deens beveiligingsbedrijf. G4S is voor 90% eigenaar van G4S Israël. Via G4S Israël steunt G4S het Israëlische regime in het beveiligen van de bezetting van Palestina via een scala aan diensten.

Medeplichtigheid

G4S levert apparatuur en diensten aan militaire controleposten die deel uitmaken van de route van Israëls illegale muur in Palestina. G4S heeft apparatuur geleverd aan Erez checkpoint, welke de illegale belegering van Gaza afdwingt. G4S levert systemen aan gevangenissen waar het Israëlische regime Palestijnen gevangen houdt. G4S levert apparatuur aan het hoofdkwartier van de Israëlische politie op de bezette Westelijke Jordaanoever. G4S levert ook veiligheidsdiensten aan bedrijven en supermarkten in de nederzettingen. Het bedrijf beveiligt bijvoorbeeld de industriële zone Barkan en Ariel University College.

Mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal recht

Mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, hebben bewijs verzameld waaruit blijkt dat Palestijnse gevangenen, waaronder kinderen, gemarteld worden in de gevangenissen waar G4S diensten aan levert. Marteling is een grove mensenrechtenschending.

Palestijnse gevangenen worden overgebracht naar gevangenissen binnen Israël welke door G4S bewaakt worden. Het overbrengen van gevangenen naar het land van de bezetter is een oorlogsmisdaad.

Oordeel

Het Russell Tribunaal over Palestina, een internationale burgerrechtbank, concludeert dat G4S medeplichtig kan worden bevonden aan Israëlische schendingen van het internationaal recht.

Verbroken banden

Steeds meer organisaties weigeren met G4S samen te werken. Zo hebben twee Nederlandse organisaties, de Voedsel Bank in Utrecht en Jantje Beton, besloten geen donaties meer aan te nemen van G4S nadat zij werden geïnformeerd over de rol van G4S bij de detentie van Palestijnse kinderen. Ook de Nederlandse vakbond Abvakabo en de politieke partij GroenLinks, beëindigden hun contract met G4S omdat G4S het Israëlische regime helpt met onderdrukking van de Palestijnen.