De Israëlische bezetting verwoest niet alleen Palestijnse levens, huizen en landbouw, maar heeft ook de Palestijnse samenleving ernstig beschadigd en het volk verdeeld over verschillende plekken: Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël , Oost Jeruzalem en de vluchtelingen in de diaspora.

Een verdeelde Palestijnse samenleving is een obstakel voor het bereiken van een rechtvaardige vrede. Een sterk en goed functionerend maatschappelijk middenveld is een voorwaarde voor een inclusieve samenleving zonder discriminatie of onderdrukking. Article 1 Collective steunt maatschappelijke organisaties in hun inspanningen voor het ontwikkelen van een uniforme, inclusieve, democratische samenleving die de mensenrechten respecteert en politieke, sociale en economische rechtvaardigheid biedt voor al haar leden.

Article 1 Collective en partners ontwikkelen samen strategieën voor gerechtigheid. Elke strategie levert nieuwe handelingsperspectieven. Zo houden we hoop levend en kunnen we blijven werken aan een rechtvaardige vrede.

IMG_4467
Heiligdom op de begraafplaats van Bassa – John Veron