Palestijnse oproep voor verantwoord toerisme en ethische pelgrimsreizen

tourism-opt

De gezamenlijke Palestijnse maatschappelijke organisaties doen een beroep op alle toeristen, vooral op pelgrims en op gewetensvolle mensen om de geweldloze strijd voor gelijke rechten onder internationaal recht niet te schaden en de ethische richtlijnen voor het toerisme te respecteren.

Gebaseerd op de statuten van de VN Organisatie voor Wereldtoerisme (UNWTO) waarin staat dat zij gericht is op “de promotie en ontwikkeling van toerisme met het oog op een bijdrage aan het […] universele respect voor en de eerbiediging van mensenrechten en fundamentele vrijheden voor allen zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of religie”;

gezien de steeds erger wordende grove schendingen van Palestijnse rechten en vrijheden door Israëli’s, met name het voortdurende illegale en wrede beleg van Gaza, dat volgens een VN-rapport tegen 2020 onbewoonbaar zal zijn, maar ook gezien de gedwongen uitzetting van Palestijnen uit hun huizen, gezien de apartheid, verankerd in de “Joodse natie-staatwet”, die rassendiscriminatie in de Israëlische basiswetten implementeert naast de meer dan 65 reeds bestaande discriminerende wetten en naast de voortdurende weigering om de rechten van Palestijnse vluchtelingen te respecteren zoals zou moeten volgens internationaal recht;

in acht nemend dat de Israëlische toerismesector “profiteert van Israëls illegale beleid en praktijken op de bezette Westelijke Jordaanoever en deze ook stimuleert, inclusief de confiscatie van Palestijns land en de exploitatie van Palestijnse natuurlijke hulpbronnen, van illegale opgravingen op archeologische vindplaatsen, van de obstructie van van de Palestijnse economie en van de gedwongen verplaatsing van de Palestijnse bevolking”, waardoor de Palestijnen het recht op soevereiniteit over hun eigen erfgoed en cultuur wordt ontzegd;

gezien de voortdurende sabotage of diefstal van christelijke, islamitische en ook joods Palestijnse erfgoedsites en eigendommen in Jeruzalem en in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief aanvallen op en intimidatie van christelijke en islamitische geloofsleiders, naast de directe verantwoordelijkheid voor het ongebreidelde vernielen van Palestijnse kerken en moskeeën door het systematisch en opzettelijk nalaten de verantwoordelijken te identificeren, aan te klagen of te straffen;

in het licht van het feit dat Israël misbruik maakt van het toerisme om zo oorlogsmisdaden en ernstige schendingen van Palestijnse mensenrechten te verbloemen als onderdeel van PR campagnes zoals “Brand Israël“, “Tel Aviv Global” [1] en “Pinkwash” die cynisch genoeg LGBTQIA-toerisme bevorderen, maar die worden veroordeeld door vooraanstaande Palestijnse queer-groepen;

gebaseerd op de morele plicht van alle bezoekers, vooral van pelgrims, om geen kwaad te doen, en gebaseerd op de oproep uit 2009 van Kairos Palestina van christelijke Palestijnse leiders, die “boycot en desinvestering als geweldloze instrumenten voor gerechtigheid, vrede en veiligheid voor iedereen” beschouwen;

en geïnspireerd door de wereldwijde strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika waaronder oproepen om het toerisme te boycotten,

doen Palestijnse maatschappelijke organisaties een beroep op alle internationale bezoekers [2], met name op pelgrims en op alle gewetensvolle mensen om de geweldloze strijd voor hun rechten onder internationaal recht niet te schaden en de volgende richtlijnen te respecteren:

  • Bezoek geen historische / religieuze / toeristische locaties [3] in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem en de oude stad, die illegaal worden gecontroleerd door de Israëlische autoriteiten, vooral die in illegale nederzettingen, zoals de “Stad van David” “, of die worden gepromoot als “Israëlische”sites, zoals de “Toren van David”. [Zie hier de lijst]
  • Vermijd alle producten en diensten die worden aangeboden door Israëlische of internationale bedrijven die medeplichtig zijn [4] aan Israëls mensenrechtenschendingen – inclusief maar niet beperkt tot Israëlische luchtvaartmaatschappijen, hotels en andere accommodatieservices, reisbureaus, reisleiding, busbedrijven en restaurants – en vervang deze door Palestijnse of niet-medeplichtige aanbieders.
  • Zet online toerismebedrijven, zoals Booking.com, Airbnb, Expedia en TripAdvisor, die betrokken zijn bij de schendingen van het internationale recht door Israël, onder druk om te stoppen met werken in of het promoten van bezoeken aan illegale Israëlische nederzettingen, “die bijdragen aan hun bestaan ​​en uitbreiding”, en om te stoppen met het opnemen van “Palestijnse huizen die illegaal in bezit zijn genomen door middel van de Israëlische ‘afwezigheids eigendomswet‘.”
  • Boycot alle LGBTQIA + -evenementen georganiseerd door of in samenwerking met de Israëlische regering of medeplichtige Israëlische instellingen [5], en onthoudt zich van het gebruik van LGBTQIA-diensten of hulpprogramma’s zoals stranden, bars, hotels of clubs, aangeboden door exploitanten en bedrijven die medeplichtig zijn aan Israel’s mensenrechtenschendingen.
  • Vermijd alle reizen naar het huidige Israël of de illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden die in verband gebracht kunnen worden met de Israëlische regering of met medeplichtige Israëlische bedrijven of instellingen.
  • Verhoog het aantal solidariteitsbezoeken aan het Palestijnse volk en steun onafhankelijke onderzoeksmissies die geen enkele institutionele band hebben met de Israëlische regering, met medeplichtige instellingen of lobbygroepen.

De Palestijnse campagne voor de academische en culturele boycot van Israël (PACBI)

 

P1020994Noten:

[1] Dit is een initiatief van de gemeente Tel Aviv om het apartheidsbewind van de stad te vergoelijken.

[2] Niet van toepassing op de Arabische wereld, waar speciale, contextgevoelige richtlijnen van toepassing zijn.

[3] Deze omvatten: 1) Archeologische vindplaatsen waar men gewoonlijk toegang moet betalen aan de bezettingsautoriteiten, zoals Qumran en Herodium; 2) Parken en natuurreservaten onder Israëlische controle waaronder de Dode Zee; 3) Uitstapjes, meestal georganiseerd door particuliere bedrijven, zoals wijnproeverijen in illegale nederzettingen; en 4) Militair gerelateerd toerisme zoals “trainingskampen” of “schietkampen”. [Zie gedeeltelijke lijst].

[4] Elke Israëlische instelling, bedrijf of onderneming die de VN niet erkent en de rechten van het Palestijnse volk niet erkent en die zich niet onthoudt van betrokkenheid bij Israëlische projecten die de Palestijnse mensenrechten schenden, wordt als medeplichtig beschouwd en moet worden gemeden.

[5] De meeste van dergelijke LGBTQIA en propaganda-evenementen vinden plaats in Tel Aviv als onderdeel van “Tel Aviv Global.”

 

 

 

Qumran in bezet Palestijns gebied is gekoloniseerd door Israel. Foto door Mieke Zagt (2014).