We stellen ons een wereld voor waarin de principes van menselijke waardigheid en gelijkheid, zoals vastgelegd in artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, worden genoten door iedereen : “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.” We werken aan een wereld waarin internationaal recht en mensenrechten worden gerespecteerd.

Over Ons

Programma

Colour Correction - Yazan Khalili

Palestinian right to self-determination

Israëls voortdurende bezetting van Palestina is niet alleen onrechtvaardig jegens de Palestijnen, het schaadt ook de internationale geloofwaardigheid van en respect voor het internationaal recht. Het zorgt voor een moreel en juridisch dilemma voor mensen over de hele wereld . In de woorden van Martin Luther King: “Onrecht ergens, bedreigt rechtvaardigheid overal.”

Lees meer

Nieuws

Schaad ons niet!

Palestijnse oproep voor verantwoord toerisme en ethische pelgrimsreizen De gezamenlijke Palestijnse maatschappelijke organisaties doen een beroep op alle toeristen, vooral op pelgrims en op gewetensvolle mensen om de geweldloze strijd voor gelijke rechten onder internationaal recht niet te schaden en de ethische richtlijnen voor het toerisme te ...

Lees meer

Bekijk alle berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief