Door Mieke Zagt

TripAdvisor, een internationaal internet platforum, adviseert over reizen naar alle windstreken op aarde, waaronder ook naar illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Afgelopen week publiceerde de Israëlische onderzoeksorganisatie WhoProfits een nieuw rapport over toerisme waarin het de rol van TripAdvisor, Booking.com en AirBnB belicht in het promoten van de illegale nederzettingen. Het rapport heet: Touring Israeli settlements: business and pleasure for the economy of the occupation.

Op locatie

In 2015 bezocht ik het historische Qumran en het natuurpark Ein Feshka aan de Dode Zee op de bezette Palestijnse Jordaanoever. Beiden plaatsten had ik op TripAdvisor opgezocht. Zowel Qumran als Ein Feshka liggen vlakbij Kalia, dat zowel AirBnB, TripAdvisor als Booking.com als Israëlische bestemming aanbieden. Bij de ingang naar Qumran moest ik entree betalen. Iemand van de Israëlische Natuur en Reservaten Autoriteit bemande het loket, dat de kaartjes uitgeeft. Daardoor zag ik dat de Israëlische overheid deze sites beheert die er toeristische kolonieen van heeft gemaakt.

Israeli Nature and Reserve Parks Authority Ein Feshka Tripadvisor sep 2017

Na mijn terugkeer schreef ik TripAdvisor. Ik adviseerde het bedrijf om dergelijke illegale bestemmingen in haar aanbod te weren en om reizigers te waarschuwen dat zij bijdragen aan het in stand houden van de illegale nederzettingen als zij hier op bezoek gaan. Maar TripAdvisor weigerde mijn advies te publiceren en jarenlang bleven deze bezienswaardigheden als ware het in Israël vermeld.

Staat TripAdvisor in de VN  databank?

Eind 2016 besloot de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties (VN) een database op te stellen met bedrijven die profiteren van de Israëlische illegale nederzettingen. Illegale nederzettingen zijn een flagrante schending van het internationale recht en vormen een bron van vele mensenrechtenschendingen.

In de definitie die de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens gebruikt, zijn de nederzettingen niet alleen stenen gebouwen, maar bestaan zij uit “alle fysieke en niet-fysieke structuren en processen die de oprichting, uitbreiding en instandhouding van Israëlische woongemeenschappen in de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem omvatten.”

Volgens een bericht in de Times of Israel  zouden Tripadvisor, Priceline, de eigenaar van Booking.com en ook AirBnB in de databank worden opgenomen.

Reactie TripAdvisor

Op 8 september 2017 schreef ik Tripadvisor opnieuw over Ein Feshka. Drie weken later, kort nadat de VN de officiële brieven stuurde aan 150 bedrijven die in de databank van de VN zouden kunnen worden opgenomen, kreeg ik een reactie van TripAdvisor. Woordvoerder James Kay schreef het volgende:

… We hebben gezocht naar de geografische ligging van Enot Tsukim en een onbedoelde fout geïdentificeerd voor de locatie waar het onder vermeld staat. Dit is nu gerepareerd en Enot Tsukim is op TripAdvisor opgenomen als gevestigd op de Westelijke Jordaanoever, binnen de Palestijnse gebieden. Dit komt overeen met de standaard voor de internationale reisindustrie. Het is belangrijk om te benadrukken dat ons beleid inzake de beschrijving van een locatie of gebied is gericht op de geografische realiteit voor degenen die het bezoeken. Ons doel in dergelijke situaties is het verschaffen van geografische informatie die praktisch nuttig is voor mensen die naar die gebieden reizen.

TripAdvisor promoot nog steeds vakanties in illegale nederzettingen

Kennelijk denkt TripAdvisor dat door het opnemen van “Palestijnse Gebieden” als de oorsprong van de bestemming het probleem is opgelost. Maar de wijziging is ver beneden de maat.

Ik antwoordde:

Bedankt voor het serieus nemen van mijn zorg. Tegelijkertijd merk ik op dat Enot Tsukim, zoals u het noemt, de Israëlische naam is voor de kolonie, terwijl de Palestijnen het Ein Feshka noemen. Zie hieronder een screenshot van de Israëlische autoriteit die de site vermeldt alsof deze Israëlisch is, terwijl het Palestina is. Het noemen van de site Ein Feshka draagt bij aan deze erkenning.

Maar waar ik bezorgder over ben, is dat Ein Feshka wordt uitgebuit als een Israëlische kolonie en deel uitmaakt van de nederzettingen, die het internationaal recht schenden en een oorlogsmisdaad vormen. Je zou dit resort kunnen vergelijken met Sun City uit de donkere dagen van Apartheid in Zuid-Afrika. Het adviseren van reizigers om zo’n site te betreden lijkt niet verenigbaar met goede ethiek, als u het mij vraagt.

Regie

TripAdvisor biedt reizigers over de hele wereld tips van collega-reizigers. Dit forum wordt strak geregisseerd. Na aandringen zegt TripAdvisor de standaard voor de reisindustrie na te leven, en de correcte bestemming te noteren. Maar tragisch blijft dat TripAdvisor adviezen publiceert die een uitje naar een illegale nederzetting promoten.

De VN Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten melden dat alle bedrijven, onafhankelijk van grootte, sector of structuur de verantwoordelijkheid hebben om toepasselijke wetgeving na te leven en mensenrechten te beschermen, te respecteren en om schendingen te repareren.

Maar TripAdvisor negeert de VN richtlijnen en legt haar verantwoordelijkheid naast zich neer.