Door Adri Nieuwhof.

 

Zwitserse parlementariërs draaien anti-BDS wetsvoorstel terug.

 

Op 8 maart 2017 nam de Nationale Raad, de tweede kamer van het Zwitserse parlement, een door de rechtse Volkspartij ingediende anti-BDS motie aan. Maar de buitenlandcommissie van de eerste kamer, de Kantonsraad, heeft nu elke verwijzing naar BDS en het Midden-Oosten uit de tekst geschrapt. De Kantonraad zal het gewijzigde voorstel begin juni behandelen.

De door de Nationale Raad aangenomen motie riep de regering op om niet-gouvernementele organisaties die “betrokken zijn bij racisme, antisemitisme, aanzetten tot haat of BDS” uit te sluiten van financiering.

RecentSwiss lawmakers Adri Nieuwhof 2017 Activits displayed names P children killed attack Gaza 2014 protesteerden Palestijnen tegen de voorgestelde maatregel bij de Zwitserse vertegenwoordiging in Ramallah op de bezette Westelijke Jordaanoever.

NGO Monitor, een extreem rechtse groep die supporters van Palestijnse rechten aanvalt en belastert, juichte de in maart aangenomen motie toe. Zij claimde dat zij “informatie had aangeleverd over de Zwitserse overheidsfinanciering van organisaties die propageren tegen vrede, tegen normalisatie, voor BDS en een één-staat beleid.”

Anti-BDS taal verwijderd

Maar de buitenlandcommissie van de eerste kamer oordeelde dat de woordkeuze van de tweede kamer “onverstandig” was en stelde voor om “elke expliciete geografische of politieke verwijzing naar het conflict in het Midden-Oosten” te schrappen.

Met 12 stemmen voor en één onthouding nam de commissie de nieuwe formulering aan waarin BDS niet meer voorkomt.

De aangepaste motie roept de overheid op om haar financieringsvoorwaarden opnieuw te bekijken en de noodzakelijke wijzigingen door te voeren om organisaties die betrokken zijn bij “racistische, antisemitische of door haat gedreven activiteiten” uit te sluiten. Maar omdat de maatregel meer ingegeven lijkt te zijn om de solidariteitsbeweging met Palestina te dwarsbomen dan door werkelijke zorgen over racisme, lijkt het niet waarschijnlijk dat er nog wijzigingen komen.

Roman Vonwil, activist van BDS Zwitserland vertelde The Electronic Intifada dat zijn organisatie “blij is dat de buitenlandcommissie de poging niet accepteerde om de BDS-beweging met valse beschuldigingen van antisemitisme te belasteren”.

“Verdedigen van fundamentele rechten heeft niets te maken met antisemitisme”,  lichtte Vonwil toe.

Belasteren van mensenrechtverdedigers

NGO Monitor voorzag de Volkspartij van een lijst van mensenrechten- en humanitaire organisaties die zogenaamd haat zaaien over Israël. Bij het indienen van de motie in het parlement, viel de vertegenwoordiger van de Volkspartij, Christian Imark, deze organisaties aan – waaronder Badil, Addameer, Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights, Breaking the Silence, Adalah en Zochrot. Hij beschuldigde hen van antisemitisme, anti-Israël uitingen, ophitsing, steunen van BDS, “juridische oorlogsvoering” tegen Israël, en banden met terrorisme.

Maar de Zwitserse minister van buitenlandse zaken Didier Burkhalter zei dat er geen wetswijzigingen nodig zijn en dat er voldoende waarborgen en verantwoordingsmechanismen zijn. “Zwitserland steunt geen organisaties die aanzetten tot haat of racisme” zei Burkhalter tegen het parlement. “Het onderhoudt geen banden met BDS-achtige bewegingen.”

Israël en zijn handlangers hebben in verschillende landen wetgeving en hardhandig optreden tegen BDS-activisten gesteund.

Vorig jaar stemde ook het Nederlandse parlement voor herziening van de hulp aan organisaties die de door Palestijnen geleide BDS-beweging steunen. NGO Monitor claimde dat zijn briefings aan de parlementariërs cruciaal waren voor de stemming, maar de Nederlandse regering weigerde BDS-voorstanders van hulp uit te sluiten.

Zwitserland sluit zich nu aan bij de Europese Unie, Ierland, Nederland en Zweden die zich eerder verzetten tegen de druk om BDS te verbieden als middel om de rechten van het Palestijnse volk te verdedigen.

Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd in het Engels op Electronic Intifada https://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/swiss-lawmakers-roll-back-anti-bds-law